Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1440

Tevbe insanın yanlış yoldan, cahilane yaşayıştan, günahlardan, haramlardan, kusurlardan ve gafletlerden sıyrılıp, Cenab-ı Hakk’ın sevdiği yola, yöne dönmesi demektir.

M. Es’ad Coşan r.a.

#1959

Âlimlerle beraber olanın ilmi artar. Salihlerle beraber olanın, ibadete rağbeti ve günahlardan kaçma arzusu artar. Fâsıklarla (açıktan günah işleyenlerle) düşüp kalkanın günah işleme cüreti artar. Zenginlerle düşüp kalkanın dünya sevgisi artar. Fakirlerle beraber olanın şükrü artar.Etiketler