Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#860

 

Bir gün çocuklar, hazret-i Behlül'e taş atmağa başladılar. Taşın birisi vücûdunu kanatınca, 
"Ey çocuklar! Ben, Allah-ü Teâlâ’ya tevekkül ettim. O elbette bana kâfidir. O ne güzel vekildir. Ancak Allah-ü Teâlâ’ya yaklaşmak insana rahatlık verir. İnsanlara ezâ ve cefâ yapanlar hiç merhametli olur mu?" dedi. Ben dayanamadım.
"Ey Behlül, çocuklar sana taşla vuruyorlar, sen onlara merhamet ediyorsun. Bu nasıl iştir?" dedim. 
O da, 
"Sus!  Allah-ü Teâlâ, benim üzüntü ve acımı, onların da sevincinin çokluğunu elbet biliyor. Bazımızı, bazımıza bağışlaması umulur." buyurdu.

 

#880

Tövbeyi geciktirip, günah işlemeye devam eden kimse, ilahi feyiz ve merhametten yoksun kalır. Ayrıca o kimsenin merhameti zayıflar, kalbi kararıp katılaşır, şeytana uyduğu için azgınlaşır.

#1130

Bayezid-i Bistami bir gün yanlışlıkla bir karıncayı öldürdü. Haberi olunca, çok pişman olup üzüldü. Ölü karıncayı avucuna alıp, şefkat, merhamet ve hüzün ve kırık kalbi ile karıncaya üfürünce, Allah-ü Teâlâ’nın izni ile karınca canlanıp yürümeye başladı.

#1197

Allah-ü Teâlâ sizin kalbinizden geçenlere, niyetlerinize bakar. Niyetlerinize dikkat ediniz ki, Allah-ü Teâlâ size merhamet etsin.

#1948

Bir müslümanın en belirgin vasfı merhametidir. Her zaman bir işe başlarken çektiğimiz besmelede, Allah Teâlâ bize kendisinin merhamet sahibi olduğunu telkin eder. Merhamet, müslümanın şahsiyet özelliğidir.Etiketler