Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#603

Kalbimizi, Mevla’mızın razı olduğu güzel hasletlerle bezeyelim. Kendimize şu veya bu ideolojinin sapık liderlerini değil, insanlığın en güzel örneğini yani Allah Resulünü rehber edinelim.

#906

İki haslet vardır ki, kalbe sıkıntı verir: Çok konuşmak, çok yemek.

#1918

Sabır, insanın derûnundaki kıymetli bir hazinedir. Belâ ve musîbetler karşısında en sağlam kalkandır. Allah-ü Teâlâ’nın râzı olduğu ve büyük mükâfatlar va’dettiği ulvî bir haslettir.

#1941

İnsanların hatalarını affetmek ve kusurlarını örtmek, hem zor hem de son derece mühim bir vasıftır. Cenâb-ı Hakk’ın sevdiği bu güzel haslet, iman ve ahlakın kemaline işaret eder.

#1941

İnsanların hatalarını affetmek ve kusurlarını örtmek, hem zor hem de son derece mühim bir vasıftır. Cenâb-ı Hakk’ın sevdiği bu güzel haslet, iman ve ahlakın kemaline işaret eder.

#2008

Ahlâk, üç hasletle aranır. Onlar da; haramdan uzaklaşmak, helâl aramak ve aile afradına imkan nisbetinde genişlik göstermektir.

Hz. Ali r.a.Etiketler