Nuh a.s. güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1030

Cebrail (a.s), Hz. Nuh’a sordu:

Sen peygamberlerin en uzun ömürlüsüsün, dünyayı nasıl buldun?

Nuh (a.s) cevap verdi:

Birinden girip diğerinden çıktığım iki kapılı bir han gibi.

#1917

Ashâb-ı Kehf’in köpeği Kıtmîr, sadıklarla beraber olup onlara sadakat gösterdiği için büyük bir şeref kazandı, nâmı Kur’ân-ı Kerîm’e geçti. Nûh ve Lût (a.s)’ın hanımları ise, fâsıklarla beraber oldukları için cehenneme dûçâr oldular.

Şeyh Sâdî-i Şîrâzî

 Etiketler