Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#22

Şükür, nimeti verene karşı duyulan minnetin açık bir göstergesidir.

O yüzden, kendisinden bir iyilik gördüğümüz kişiye teşekkür ederiz.

Şükür ve minneti en çok hak edense, mülkün mutlak sahibi olan Allah-ü Teâlâ’dır.

Zaman zaman nankörlük edip, elimizdekini azımsıyor olsak da, nimet deryasında yüzdüğümüzü kimse inkâr edemez.

En basitinden bir ihtiyacımızı gideren kişiye minnetimizi defalarca dile getirirken, sayısız ihtiyacımızı karşılayan Rabbimize şükrü hakkıyla yerine getirebiliyor muyuz?

Mesela göz ameliyatımızı başarıyla gerçekleştiren doktora bu çabasından dolayı defalarca teşekkür ediyoruz.  Aynı teşekkürü o gözü yoktan var eden Rabbimize karşı da yapmamız gerekmiyor mu?

#67

Kul’dan şükür kesilmediği sürece, Allah-ü Teâlâ’dan nimeti arttırmak asla kesilmez.

Hz. Ali (r.a.)

#129

Sürekli şikâyet ve memnuniyetsizlik, şükürden ve sabırdan yoksun gafil kimselerin en belirgin halidir.

#145

"İnsanın istediğini elde etmesi büyük bir saadettir" diyenlere;

“İnsanın elindekilerinin değerini bilmesi ve şükrünü eda etmesi daha büyük bir saadettir.” diye cevap veriyoruz.

#160

Allah’ı zikretmek, nefesin şükrüdür.

#426

İnsanoğlu pek nankördür. Rabbinin sayılamayacak kadar çok olan nimetlerinden sürekli istifade ettiği halde onları görmez de hep eksiklerini görür. Bu yüzden Rabbine şükretme ihtiyacı hissetmez.

 

#574

Zenginlik istersen kanaat yeter.

Kanaat, israfı defeder, şükrü ise davet eder.

#579

Az ye çok şükret.

Maalesef bizler çok yiyip az şükredenlerden olduk.

#631

Şükür, nimeti ziyadeleştirir. Şükürsüz nimet ise elden çabuk çıkar, tükenir. Şükür, nimetlerin ruhudur, canıdır. Hayatın gerçek tadıdır. Şükre bile şükür gerekir.

#635

Şükürsüz ve edepsiz kimse, Cenabı- Hakk’ın lütuf ve ihsanından mahrum kalır.

#672

Bizler “Ne kadar tüketiyorsan o kadar mutlusun” gibi pagan inanışından vazgeçip; “ Çok şükür bugün de karnımız doydu.” diyerek Rabbimize şükretmeyi bilelim.

#783

Râbiyat-ül Adeviye, bir gün bir kişi gördü ki, başına tülbent bağlamıştı.

Niçin bağladın? dedi.

Başım ağrır.

Kaç yaşındasın?

Otuz yaşındayım.

Otuz yıldır âfiyette iken hiç başına şükür tülbenti bağladın mı?

Bir kaç gün hasta oldun, hemen şikâyet tülbentini bağladın öylemi?

 

#797

Cennet’e ilk çağırılacak olanlar, bollukta, darlıkta hep Allah’a şükür edenlerdir.

 

#797

Cennet’e ilk çağırılacak olanlar, bollukta, darlıkta hep Allah’a şükür edenlerdir.

 

#797

Cennet’e ilk çağırılacak olanlar, bollukta, darlıkta hep Allah’a şükür edenlerdir.

 

#797

Cennet’e ilk çağırılacak olanlar, bollukta, darlıkta hep Allah’a şükür edenlerdir.

 

#871

Nankörlük kadar nimetin elden çıkmasına sebep olan başka bir şey yoktur ve şükür, halin değişmemesinin garantisi, nimetin artmasının sebebidir.

Hz. Ömer (r.a.) 

#933

Allah’tan gelene, nimette olsa külfette olsa rıza göstermek, samimi bir aşka alamet olması açısından önemli ve değerlidir.

#1025

Su içen kuşu her yudumda gagasını göklere kaldırarak Allah’a (c.c) şükreder gördüm.

#1167

"Allah-ü Teâlâ’nın nimetleri, her an herkese gelmektedir. O halde her zaman O'na şükretmek lâzımdır."

#1254

Yalnız yaşayan bir derviş, sahranın bir köşesinde oturuyordu. Yanından adamlarıyla bir hükümdar geçti. Derviş, başını kaldırıp hükümdara iltifat etmedi. Hükümdar öfkelendi. Vezir dervişe dedi ki: 
Niçin saygı göstermedin? 
Derviş cevap verdi:
Hükümdara söyle, kim kendisinden nimet umuyorsa saygıyı ondan beklesin. Şunu da bilsin ki, hükümdarlar halkın koruması içindir. Koyun, çoban için değildir. Fakat çoban, koyun içindir.
Hükümdar, dervişin sözünü beğendi: 
Benden bir şey iste, dedi. 
Derviş cevap verdi: 
Bir daha beni rahatsız etmemenizi istiyorum. 
Hükümdar: 
O halde bana öğüt ver, deyince derviş şunu söyledi: 
Şimdi elinde nimet varken düşün! Zirvedesin, Allah için ne yapacaksan şimdi yap. Bu devlet de, saltanat da elden ele geçip gidecektir. Kalıcı olan ahiret için yapılandır. Yapılan ibadet bile olsa Allah rızası için yapılmamışsa dünyalık olur, dünyada kalır.

#1267

Hz. Ali (r.a) şükür ve nimet ilişkisini şu sözleriyle ortaya koyar:

“Nimet şükre ulaştırır. Şükürse nimetin artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Her ikisi birbirine yakın iki boynuz gibidirler. Kuldan şükür kesilmediği sürece, Allah-ü Teâlâ’dan nimeti artırmak asla kesilmez.”

#1284

Aza şükretmeyen çoğa, insanlara teşekkür etmeyen de Allah’a şükretmiş sayılmaz.

#1284

Aza şükretmeyen çoğa, insanlara teşekkür etmeyen de Allah’a şükretmiş sayılmaz.

#1474

Şükür, Allah’ın nimetleriyle Allah’a isyan etmemektir.

Cüneyd-i Bağdadi r.a

 

#1641

İbn A’bad anlatıyor:

Hz. Ali r.a. bir gün bana:

Ey İbn A’bad, yemeğin hakkı nedir bilir misin, diye sordu.

Nedir ey Ebu Talib’in oğlu, dedim.

Bismillah, Allah’ım verdiğin rızıkları bizim için bereketli kıl.” demendir, dedi. Sonra:

Yemeğin şükrü nedir, diye sordu.

Onun şükrü nedir, diye kendisine sordum.

Bizi yediren ve içiren Allah’a hamd olsun.” demendir, buyurdu. 

#1677

Sadi Şirazi Hazretleri meşhur kitabı “Gülistan” da anlatıyor:

Bir padişah bir esirin öldürülmesini emretmişti. Zavallı esir ümitsizlik içinde kendi dilince padişaha sövüp saymaya, uygunsuz şeyler söylemeye başladı. “Canından el çeken, gönlüne geleni söyler” demişler. Padişah esirin ne söylediğini sordu. İyi kalpli vezirlerden biri: “Öfkelerini yenenler ve insanları affedenler cennetliktir, diyor padişahım.” diye cevap verdi.

Hükümdar esire acıdı, kanını dökmekten vazgeçti. Ama ilk konuşana zıt giden vezir dedi ki: “Bizim gibilere padişahın huzurunda doğruyu söylemekten başkası yakışmaz. İşte bu esir padişaha küfretti, uygunsuz sözler söyledi.” Hükümdar bu söz üzerine yüzünü buruşturdu ve dedi ki: “Bana onun yalanı senin doğru sözünden daha uygun gelmişti. Çünkü o yalan bir iyilik içindi. Halbuki bu gerçek kötülüğe dayanıyor. İyilik getiren yalan, fitne koparan doğrudan iyidir demişlerdir.”

#1680

Yaşadığı müddetçe zamanın gidişinden hiç inlememiş, feleğin bana ters dönüşünden ıstırap duymamıştım. Ancak bir vakit yalınayak kalmıştım, ayakkabı almaya da imkânım yoktu. Gönlüm daralmış vaziyette Kûfe Camii’ne girdim. Orada ayaksız birini görünce, Cenab-ı Hakk’ın üzerimdeki nimetine şükürler eyledim, yalınayak halime tahammül ettim.

#1771

“Bir kuru ekmeği tadarken gözyaşı dökmediysen, Allah’ın kudretini takdir etmiyorsun demektir.

J.W. von Goethe’den serzeniş yüklü bir şükür ve tefekkür çağrısı.

#1785

Cüneyd-i Bağdadi henüz çocukken birisi ona sorar:

“Şükür hakkında ne biliyorsun?”

Küçük çocuk Cüneyd der ki:

“Şükür odur ki, Allah‘ın sana verdiği nimetlerle, günah ve kötülük yolunda kuvvet kazanmayasın!..”

#1913

Nimete şükretmek nimetten daha hoştur. Şükrü seven kimse, şükrü bırakır da nimet tarafına gider mi? Şükretmek, nimetin canıdır. Nimet ise deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısına ancak şükür götürür. Nimet insana uyanıklığın zıddına gaflet de verebilir. Şükretmek ise daima uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür nimeti ile gerçek nimeti avla!

Hz. Mevlana

#1976

Hz. Musa (a.s) Hak Teâlâ hazretlerine şöyle yakarmıştır:

Ya Rabbi, bütün amellerim, bana vermiş olduğun nimetlerin en küçüğünü karşılamaya yetmezken, ben sana hakkıyla nasıl şükredeyim?

Allah-ü Teâlâ da ona:

Ey Musa (böyle demekle) şu an bana şükretmiş oldun, diye vahyetmiştir.

#1976

Hz. Musa (a.s) Hak Teâlâ hazretlerine şöyle yakarmıştır:

Ya Rabbi, bütün amellerim, bana vermiş olduğun nimetlerin en küçüğünü karşılamaya yetmezken, ben sana hakkıyla nasıl şükredeyim?

Allah-ü Teâlâ da ona:

Ey Musa (böyle demekle) şu an bana şükretmiş oldun, diye vahyetmiştir.Etiketler