Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1628

Âlimler ve veliler verânın sadece ilim, takva ve zikirle ilişkisini belirtmemiş, bunun yanında bunların hangi sırayla elde edileceğini de göstermiştir. Bu konuda ikinci bin yıllın müceddidi İmam Rabbanî k.s. hazretleri şöyle demiştir:

“Akıllı kimselere ilk gereken Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yoluna uygun bir şekilde akaid öğrenmek ve inancını düzeltmektir. Bundan sonra fıkıh hükümlerini öğrenmek gerekir. Farz, vacip, helal, haram, sünnet, mendup, şüpheli ve mekruh olan şeyleri bilip gereğince amel etmelidir. İtikad ve amele dair iki kanat elde edildikten sonra da Hak Teâlâ’nın yardımıyla, bütün vakitleri zikirle geçirmeye gayret etmelidir.”

#1796

Bu zamanın en büyük farz vazifesi, İslam birliğini (kardeşliğini) muhafaza etmektir.

 

#1907

Fudayl bin İyâd buyurdu ki:

"Farzlar, insan için sermaye, nafileler ise kâr ve kazanç gibidirler. Kâr, sermaye olduktan sonra meydana gelir."Etiketler