razı olmak güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#413

Sabır,  şikâyeti terk edip, Allah’ın takdirine razı olmaktır.

 

#413

Sabır,  şikâyeti terk edip, Allah’ın takdirine razı olmaktır.

 

#852

Muhammed Bekrî buyurdu ki: “Ey kalbim! Eğer benim kalbim isen, benlikten uzaklaş. Ey kalbim! Eğer kalbim isen, Allah-ü Teâlâ’nın kazâ ve kaderinden râzı ol, gizlide ve açıkta Allahü teâlâyı murâkabe et. Ey kalbim! Eğer benim kalbim isen, Allah-ü Teâlâ’dan başkasına meyletme. Rabbimin hükmüne sabret. Sonunda hayır bulursun. Allah-ü Teâlâ’ya karşı sâdık ve samîmî ol. Kuşlar gibi, bilmediğin yerden rızka kavuşursun.

 

#853

Darıldığın bir şeyden dolayı canın sıkıldığı zaman feryâd etme. İşini Allah-ü Teâlâ’ya teslim et. Bu niçin böyle oldu diye Hakk'a îtirâz etme. Çünkü Hakk'a îtirâz eden pişman olur. Allah-ü Teâlâ’nın kazâ ve kaderine râzı olan kimse, pek yüksek ve şerefli derecelere kavuşur. Matlûbu ve maksûdu peşînen verilir. Sıkıntıları ondan gider. Evliyânın sözlerini yerine getirip, onlara sâdık kaldıklarından ve kendilerini Allah-ü Teâlâ’ya teslim, işlerini de havale etmelerinden dolayı başkalarından üstün olur. Bir sıkıntın olduğu zaman ümîdini kesme. Duâlara icâbet eden Allah-ü Teâlâ’nın fazlından ve lütfûndan ümitli ol. Nice sıkıntı ve darlığın peşinden Allah-ü Teâlâ’nın yardımı yetişmiştir.

 

#1194

Câfer-i Sâdık hazretlerinin, oğlu Mûsâ Kâzım için olan nasihati pek meşhûrdur. Oğluna buyurdu ki:

"Ey oğlum, kendi rızkına râzı ol! Kendi rızkına râzı olan, kimseye muhtaç olmaz. Gözü başkasının malında olan, fakir olarak ölür. Allah-ü Teâlâ’nın taksim ettiği rızka râzı olmayan, O'nu kazâ ve kaderinde, dilediğini yaratmakta töhmet altında tutmuştur. Kendi kusurlarını küçük gören, başkasının kilerini büyütmüş olur. Her zaman kendi kusurlarını büyük gör. Başkasının gizli bir şeyini açığa vuranın, evindeki gizli şeyler herkesçe bilinir. Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya kendisi düşer. Ahmaklar arasında bulunan horlanır, âlimler arasında bulunan hürmet görür.
"Ey oğlum, insanlara kızmaktan çok sakın, yoksa sana da kızarlar. Boş iş ve söze karışmaktan sakın, sonra aşağılanırsın."
"Ey oğlum, lehinde veya aleyhinde de olsa, hakkı, doğruyu söyle! Böyle yaparsan herkes seninle istişare eder danışır, fikrini alır."
"Ey oğlum, arkadaşlık yaptığın, ziyaretine gittiğin kimse, iyi ahlâk sahibi olsun, kötü ahlâkı olanlarla arkadaşlık etme, onlarla görüşme! Çünkü onlar, suyu olmayan çöl, dalları yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen topraktırlar."
"Ey oğlum, Allah-ü Teâlâ’nın kitabını okuyucu, iyilikleri emredici, kötülüğü nehyedici, sana gelmeyene sen gidici, seninle konuşmayanla konuşucu ol! İsteyene ver. Gıybetten, koğuculuktan sakın. Çünkü söz taşımak, insanların kalbinde düşmanlığı arttırır. İnsanların ayıplarını görme, insanların ayıplarını gören, onların hedefi olur."

#1305

Hasan-ı Basri (k.s)  şöyle demiş:

“Tevekkül ve kanaat edip haline razı olana, dünyalık şeyler istemeden gelir.”

Süfyan İbn Uyeyne şöyle demiş:

Ebu Hâzim’e soruldu:

Ne malın var?

Benim iki malım var, dedi. Biri Allah’a güvenmek, diğeri de insanlardan bir şey beklememek.

#1452

Her şey kader ile takdir edilmiştir, kısmetine razı ol ki rahat edesin.

Said-i Nursi

#1702

Bir adam Yahya b. Muaz Hazretleri’nin yanına gelerek:

Allah-ü Teâlâ’nın bizden razı olup olmadığını nasıl bilebiliriz, diye sorar. Hazret cevaben:

Senin O’ndan razı olman, takdirine ve emirlerine rıza göstermen, O’nun senden razı olduğunun alametidir, der.

#1731

Hiçbir konuda Hakk’ın takdirine itiraz etme, çünkü itiraz eden binbir pişman olur. Allah-ü Teâlâ’nın kaza ve kaderine razı olan kimse, pek yüksek ve şerefli derecelere ulaşır.

#1794

Her mü’mine her hal-û kârda üç şey lazımdır.

Tutacağı emirler, kaçınacağı yasaklar ve razı olacağı kaderidir.

Abdülkadir Geylani k.s.

#1900

Allâh Teâlâ, kulunun iyiliğini, ondan daha iyi bilir. Bu sebeple en selâmetli yol, ilâhî takdîre râzı olmak ve her hâlükârda şükredebilmektir.

#1912

Teslimiyet, her türlü hale razı olmaktır. En kötü anımızda bile “Allah bize yeter O ne güzel vekildir.” diyebilmektir.Etiketler