Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1897

Gıybetle meşgul olan kimse, günaha girdiği gibi kendi ayıp ve kusurunu görüp düzeltmekten de mahrum kalır. Böylece her yönden zararlı çıkar.

#1898

Fânî bedenini Allâh için hizmet yolunda kurban eden kişi, ölümsüz olan ruhunu, ebediyen âzâd etmiş olur.

#1900

Allâh Teâlâ, kulunun iyiliğini, ondan daha iyi bilir. Bu sebeple en selâmetli yol, ilâhî takdîre râzı olmak ve her hâlükârda şükredebilmektir.

#1901

Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı.

Hz. Mevlana

#1902

Takvâ, kişinin dış görünüşünü insanlara karşı süslediği gibi, gönül dünyasını da Allah Teâlâ’ya karşı tezyin etmesidir.

#1908

Dünya ve cümle lezzetleri bal arısı gibidir. Tatlısı balı çoktur, ama kötülüğü ve ızdırabı ondan da çoktur.

Hucendî

                                       

#1913

Nimete şükretmek nimetten daha hoştur. Şükrü seven kimse, şükrü bırakır da nimet tarafına gider mi? Şükretmek, nimetin canıdır. Nimet ise deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısına ancak şükür götürür. Nimet insana uyanıklığın zıddına gaflet de verebilir. Şükretmek ise daima uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür nimeti ile gerçek nimeti avla!

Hz. Mevlana

#1919

İnsanlığın zîneti olan hayâ, sahibini her türlü kötülükten muhafaza eden manevî bir kalkandır.

#1924

Allah’ım! İçinde Senin zikrin bulunmayan kalp, ne kadar yalnızdır! İçinde Senin korkun bulunmayan kalp, ne kadar haraptır! İçinde Senin sevgin bulunmayan kalp ne kadar da mutsuzdur!

#1936

Akıllı-akılsız tespiti ve tarifi, ancak dünyada iken ahirete hazırlanma durumuna göre yapılır. 

#1951

İnanmıyorum diyen, çoğunlukla yanılır. Çünkü içinde ta derinliklerde, hiçbir zaman kurumayan bir iman kaynağı vardır. Allah’ı inkar eden kelimeler geçtiği dudakları yakar. Mukaddes değerleri küçültmek için açılan ağızlar cehenneme açılan pencerelerdir.

Lamennais 

#1962

İktisat yoluyla yoksulluğa düşmekten korun. Yoksul düşenin dini ve aklı zayıflar ve mürüvveti kaybolur.

#1993

Tok olan cümle cihanı tok sanır. Aç olan, alemde ekmek yok sanır.

Sabayî 

#1996

Yeryüzünde hiçbir gıda, açlık kadar lezzetli değildir.

S. M. Cervantes

#1997

Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla.

Lao Tse

#2000

İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa, affedip de pişman olmak daha iyidir.

Cafer bin Muhammed

 

Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamak ise fazilettir.

Câmi 

#2014

Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur. İkinci defa aldanırsanız bilin ki suç sizindir.

Sarah Bernhardt

#2018

Kıyamet gününde insanların içinde en çok pişman olanı ilmi ile büyüklük taslayan âlim olacaktır.

İbrahim bin UtbeEtiketler