Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1886

Paris'te çok ünlü kansercilerin ve genetik ilim adamlarının bulunduğu Gustav Russy Hastanesi’nde, doğu ülkelerinden gelen ateist bir kanserci ile konuşurken, kendisine şu soruyu sordum.
Ana rahmindeki embriyonun (rüşeym) birkaç hücreden ibaretken, böbrek salgı bezi ile tükürük salgı bezini yapacak çekirdek genler arasında ne kadar mesafe vardır?
Hafifçe kasılarak:
"Bir mikronun (milimetrenin binde birinin) binde biri kadar cevabını verdi.
Peki, dedim. Bu nasıl bir kör biyoloji ve nasıl bir tesadüftür ki, milyarca insan teşekkül ederken, bir mikronun binde biri kadar mesafede tek bir hata olmuyor? Ve insanın ağzından tükürük yerine, idrar salgısı çıkmıyor?
Ateist ilim adamı bu soru karşısında yutkunup dururken, Fransız genetikçileri verdiğim örnekten pek hoşlanmamış görünüyordu. Hâlâ birbirlerine nakledip dururlar.Etiketler