Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1869

Müslümanların dünya sevgisi çok güçlendi. Dini amelleri ise çok zayıfladı. Bu yüzden Müslümanlar izzetlerini kaybedip, zillete düştüler. Türlü türlü musibetlere dücar oldular.

#1873

İnsan mahlûkatın en şereflisidir. Yaratılanlar içinde ondan daha değerli olanı yoktur. Eğer insan Rabbine kul olmak yerine kendisinden daha değersiz dünya malına, makama, şöhrete kul olursa izzetini kaybeder, zillet düşer.Etiketler