Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1007

Basit dünyevi menfaatler uğruna, bu menfaatleri sağlayacak mevkide olan bir fasık, zalim yahut kâfire yaranmak, şirin görünmek için onun hoşuna gidecek tarzda davranmak Allah’ın (c.c) gazabını celbeden ne alçakça bir davranış biçimidir.

#1156

Mazlumun öç alma günü, zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur.

Hz. Ali r.a.

#1811

Zalimin ömrü, gölgesi kadardır.

Hz. Ali r.a.

#1863

Zalimin ömrü, gölgesi kadardır.

Hz. Ali r.a.Etiketler