Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#176

Hacca giden bir kişi, Arafat’tan indiğinde bütün günahları affedilir. Eğer bu konuda bir şüpheye düşse ve “Acaba günahlarım affedildi mi?” diye tereddüt geçirse büyük günah işlemiş sayılır. Bunun sadece iki istisnası vardır: Kul hakkı ve kaza namazı.

#1859

İyi huylu bir adam çölde gidiyordu. Susamış bir köpek gördü. Baktı ki neredeyse ölecek, hemen külahını kova yaptı, sarığını buna ip gibi taktı. Hizmet için eteğini bağlayıp, kolunu sıvadı. Zavallı köpeğe su verdi.

Ölümünden sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) bu adamın halinden bahsederek:

“Allah onun günahlarını affetti.” Diye haber verdi.

Sadi-i Şirazi Etiketler