Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#64

Kaybedilen para bir şey değildir, ama kaybedilen namus çok şeydir.

Alfred Krupp

#1517

Gıybet, insanın manevi şahsiyetine, şeref, namus ve haysiyetine tecavüz etmektir.

#1841

Ar duygusu, Cenab-ı Hakk’ın bizlere bahsettiği bir alarm sistemi, bir erken uyarı nimetidir. Çıplaklıkta, edep yerlerinin teşhirinde ısrar ve bundan dolayı utanmamak, ar perdesinin bir daha tamir edilmeyecek biçimde yırtıldığına işarettir. Etiketler