Sadi-i Şirazi güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1532

Fakih de olsa, mürşid veya mürid de olsa, kişi bu alçak dünyaya bir kez kapıldı mı, bala düşmüş sineğe döner.

Sadi-i Şirazi

#1534

Kaptanı Nuh olan, denizin dalgasından korku duyar mı hiç?

Sadî-i Şirazi

#1571

Sözünü tartmadan konuşan, cevabından incinir.

Sadi-i Şirazi

#1681

Vesveseye kapılmazsan şeytan kahrından ölür.

Sadî-i Şirazi

#1754

Derin bir nehre taş attığınızda nehir bundan etkilenmez. Eleştiriden incinen mü’min nehir değil, sığ bir havuzdadır.

Sadi-i Şirazi

#1859

İyi huylu bir adam çölde gidiyordu. Susamış bir köpek gördü. Baktı ki neredeyse ölecek, hemen külahını kova yaptı, sarığını buna ip gibi taktı. Hizmet için eteğini bağlayıp, kolunu sıvadı. Zavallı köpeğe su verdi.

Ölümünden sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) bu adamın halinden bahsederek:

“Allah onun günahlarını affetti.” Diye haber verdi.

Sadi-i Şirazi 

#1917

Ashâb-ı Kehf’in köpeği Kıtmîr, sadıklarla beraber olup onlara sadakat gösterdiği için büyük bir şeref kazandı, nâmı Kur’ân-ı Kerîm’e geçti. Nûh ve Lût (a.s)’ın hanımları ise, fâsıklarla beraber oldukları için cehenneme dûçâr oldular.

Şeyh Sâdî-i Şîrâzî

 Etiketler