Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1258

Nuh aleyhisselam zamanında insanların ömürleri uzunmuş, 800-1000 sene yaşarlarmış. Bir kadının oğlu ölür. Kadın çok ağlar. Komşu kadınlardan birisi der ki:
Niye bu kadar ağlıyorsun, Allah-ü Teâlâ’nın takdiri böyleymiş.
Elbette öyledir, ben ona ağlamıyorum.
Ya niye ağlıyorsun?
Yavrum fazla gün görmedi diye, annelik şefkatiyle ağlıyorum.
Oğlun kaç yaşındaydı?
275 yaşındaydı.
İyi ama sen buna ağlıyorsun da, ahir zamanda gelecek ümmet ne yapsın, ömürleri 50-60 sene olacak.
Ciddi mi söylüyorsun?
Elbette.
Allah Allah, onlar ev de yapacaklar mı?
Hem de kaç tane yapacaklarmış.
Ben onların yerinde olsaydım, çadırımın kazığını bile değişmezdim.

#1291

Eskiler, ömrü sermayeye benzetmişler. Dolayısıyla ömrü heba etmeyi, boşa harcamayı, eldeki sermayeyi savurup saçmakla bir saymışlar.

#1746

Aman ha! Bizi ömrümüzde yalnızca bir kere ziyaret edecek olan misafire (Azrail a.s.’a) hazırlıksız yakalanmayalım.Etiketler