Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#953

Zekat vermeyen kavim üzerine bulut gelmez, yağmur yağmaz.
 

#1722

Dünya malı, hakikatin farkında olmayan kimse için pişmanlık sebebidir. Çünkü o kendisini mülkün gerçek sahibi sanır. Malı temizlemek için zekâtını vermez. Emanetçi olduğu unutur, vekilliğini hakkıyla yerine getiremez. Daha da ileri gider, ölümü unutur.

Hak aşığı Yunus Emre ne güzel söylemiştir:

“Mal sahibi mülk sahibi,

Hani bunun ilk sahibi,

Mal da yalan mülk da yalan,

Var biraz da sen oyalan.”

#1964

Malı zarar ve ziyandan korumanın en etkili formülü zekât ve sadaka vermektir.Etiketler