Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1720

Evliyanın büyüklerinden İbrahim Ethem k.s. Hazretleri şöyle buyurmuştur:

“İnsan, şu üç perdeyi gönlünden gideremeyince, ilahi saadet kapısı ona açılmaz:

Birincisi; bu dünyayı bir ucundan diğer ucuna mülküne verseler sevinmesin. Eğer sevinirse hırs sahibidir. Hırs sahibi dilekten mahrumdur.

İkincisi; dünyayı karşılıksız eline verseler, sonra da geri alsalar üzülmesin, kaygılanmasın.

Üçüncüsü; bir kimse onu övünce sevinmesin ve yine bir kimse ona sövünce üzülmesin.”Etiketler