haz güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1345

Harama ve helale dikkat etmeyen kimseler ibadetlerinden manevi haz alamazlar. Böyle kimselerin ibadetleri sadece şekilden ibarettir.

Abdullah b. Ömer “Namaz kılmaktan yay gibi, oruç tutmaktan (zayıf düşüp) çöp gibi olsanız da haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız, Allah o ibadetleri kabul etmez.” derken, İbrahim b. Ethem de “Kemale erenler, ancak midelerine gireni kontrol etmekle kemale erebilmişlerdir.” diyerek aynı gerçeğe vurgu yapmıştır.

#1711

İnsanlar kendi haz ve çıkarlarını din edindiler, kişisel istekler yani hevâ-yı nefs de bu yeni dinin tanrısı oldu.Etiketler