hizmet etmek güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#513

İnsan, bu âlemde Cenab-ı Mevlâ’nın vekilliğini üstlenmiştir. Bu, insan için büyük bir şereftir. İnsanın bu şerefi layıkıyla üzerinde taşıyıp, hayatında yer alan tüm mahlûkata, onların yaratıcısı olan Allah-ü Teâlâ adına hizmet etmesi, hayatlarının en güzel şekilde geçmesi için yardımcı olması demektir.

Şüphesiz Mevlâ’mızın da bildirdiği gibi yeryüzündeki bütün canlılar insanın hayatını kolaylaştırmak için, hayatının bir düzen, denge içinde devam etmesi için yaratılmıştır.

#515

“Allah-ü Teâlâ’nın, bir kuluna, faydalı, güzel işler yapmayı, çok kimsenin ihtiyaçlarını sağlamasını nasip etmesi, çok kimsenin ona sığınması, bu kul için pek büyük bir nimettir. Allah kullarına ‘ıyâlim’ demiş, çok merhametli olduğu için, herkesin rızkını, nafakasını kendi üzerine almıştır. Allah, bu kullarından bazısının nafakaları için ve bunların yetişmeleri, rahat yaşamaları için bir kulunu görevlendirirse, bu kuluna büyük ihsanda bulunmuş olur. Bu büyük nimete kavuşup da, bunun için şükretmesini bilen kimse, çok talihli, pek bahtiyardır. Bunun kıymetini bilip şükretmek, rabbinin kullarına hizmet etmeyi ve onları yetiştirmeyi saadet ve şeref bilmek gereklidir.”

 

#1278

Ebu Bekir Şibli hazretleri şöyle buyuruyor:

“Dört yüz kadar âlime hizmet ettim. Dört bin hadis ezberledim. Sonra yalnız bir tanesini seçip onunla amel ettim. Kurtuluşumun bu hadise bağlı olduğunu anladım. O hadis-i şerif de şudur:

“Ey insan! Dünya için orada kalacağın kadar çalış. Ahiret için de orada kalacağın kadar çalış. Allah için, O’na ihtiyacın kadar çalış. Cehenneme dayanacağın kadar da günah işle.”

#1288

“Hâcegan yolunda, içinde bulunulan vaktin icabı neyse ona göre davranılır. Şahsi zikir ve murakabe, ancak Müslümanlara hizmet edecek bir durum olmadığı zaman yapılır. Gönül almaya vesile olacak bir hizmet, zikir ve murakabeden önce gelir. Bazıları nafile ibadetlerle uğraşmanın hizmetten üstün olduğunu zannederler. Hâlbuki gönül feyzini temin eden şey, Allah için başkalarına hizmet etmektir.”

Allah’a bizim ibadetimiz lazım değildir. Ama ihtiyaç ehli bizim yardımımıza muhtaçtır. Allah katında bu ihtiyacı gidermek nafile ibadetten daha sevimlidir.

#1293

İmam Gazali Hazretlerinin “İhya”sında en çok haset edenler arasında hocalar da zikredilir. Akraba arasında, aynı sanat erbabı arasında, âlimler arasındaki haset sıradan insanlarınkinden çoktur.

Muhammed Diyaüddin (k.s) Hazretleri şöyle bildiriyor:

“Sen Allah için hizmet edip etmediğini anlamak istiyor musun? Senden daha derin bir âlim gelse, o konuştuğu zaman üzülür müsün, sevinir misin? O konuştuğunda ben sustum diye üzüldüysen senin ki hasettir. Eğer ben bu kimse kadar anlatamazdım, iyi ki geldi Ümmet-i Muhammed istifade etti dersen, bu Allah için hizmettir.”

#1439

Ne mutlu istikamet yolundan yürüyüp Cenab-ı Hakk’ın dinine aşkla şevkle hizmet edenlere…

#1439

Ne mutlu istikamet yolundan yürüyüp Cenab-ı Hakk’ın dinine aşkla şevkle hizmet edenlere…

#1511

Dine hizmet ederken, sıkıntıyı nimet bil.

Herkese nasip olmaz, hizmeti ganimet bil.

#1530

Bir adam İbrahim bin Edhem k.s.’a geldi, “Bana vasiyet et” dedi. O da şöyle dedi:

-Sana beş şey vasiyet edeyim: İnsanlar dünya ile meşgul olurlarken sen ahiretle meşgul ol. İnsanlar dışını süslemekle meşgul olurlarken sen içini süslemekle meşgul ol. İnsanlar saraylar imar etmekle meşgul olurlarken, sen kabirleri imar (kabirde yararlı olacak işler) ile meşgul ol. İnsanlar halkın kusurlarıyla meşgul olurlarken sen nefsinin kusurlarıyla meşgul ol. İnsanlar yaratıklara hizmetle meşgul olurlarken sen Yaratıcı’ya hizmetle meşgul ol. 

#1530

Bir adam İbrahim bin Edhem k.s.’a geldi, “Bana vasiyet et” dedi. O da şöyle dedi:

-Sana beş şey vasiyet edeyim: İnsanlar dünya ile meşgul olurlarken sen ahiretle meşgul ol. İnsanlar dışını süslemekle meşgul olurlarken sen içini süslemekle meşgul ol. İnsanlar saraylar imar etmekle meşgul olurlarken, sen kabirleri imar (kabirde yararlı olacak işler) ile meşgul ol. İnsanlar halkın kusurlarıyla meşgul olurlarken sen nefsinin kusurlarıyla meşgul ol. İnsanlar yaratıklara hizmetle meşgul olurlarken sen Yaratıcı’ya hizmetle meşgul ol. 

#1707

Yahya b. Muaz rh. a. şöyle der:

Her kim Allah-ü Teâlâ’ya kulluk, hizmet etmekle mutlu olursa, bütün varlıklar da ona hizmet etmekten mutluluk duyar. Kimin de gönlü Allah ile huzur bulur, mutlu olursa, onu gören herkesin gözü ona bakmakla mutlu olur.

#1707

Yahya b. Muaz rh. a. şöyle der:

Her kim Allah-ü Teâlâ’ya kulluk, hizmet etmekle mutlu olursa, bütün varlıklar da ona hizmet etmekten mutluluk duyar. Kimin de gönlü Allah ile huzur bulur, mutlu olursa, onu gören herkesin gözü ona bakmakla mutlu olur.

#1931

Dünyada İken, Allah-ü Teala’nın dinine hizmet edenler, Allah-ü Teala’nın kullarının müşkillerini halledenler, mahşerde, tahtlar üzerinde, kürsülerde, gölgelerde oturacaklar. Allah-ü Teala onlarla konuşacak. Onlar için ne hesap var, ne azap var.

#1984

Müslüman’ın iki ideali vardır.

Birincisi Allah’ın dinine hizmet etmek, ikincisi ise O’nun kullarına faydalı olmaktır.Etiketler