Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#174

Fitne ve fesada sebep olmak, insanlara iftira atmak, haklarında gıybet etmek büyük zulümdür.

#333

Müşrik ve münafığın kalbi, hikmet, ilham ve feyizden yoksun çorak (verimsiz) toprağa benzer.

 O kalpte yalnızca dikenler ve ayrık otları yani fitne, fesat ve şerler yetişir.

#384

Bir gün, Hazreti Ömer (r.a), ehil olmayan birinin etrafına bir takım insanların toplandığını görmüş, onu kamçılamış ve “Bu hal, kendisine uyulan kimse için bir fitne, tabi olanlar için de bir zillettir!” buyurmuştur.

#713

Yeryüzünde fitne ve fesadın önlenmesi; şerrin, zulmün ve her türlü batılın, çirkinliğin ortadan kaldırılması için cihad etmek her bir müslümanın üzerine farzdır.

 

 

#1677

Sadi Şirazi Hazretleri meşhur kitabı “Gülistan” da anlatıyor:

Bir padişah bir esirin öldürülmesini emretmişti. Zavallı esir ümitsizlik içinde kendi dilince padişaha sövüp saymaya, uygunsuz şeyler söylemeye başladı. “Canından el çeken, gönlüne geleni söyler” demişler. Padişah esirin ne söylediğini sordu. İyi kalpli vezirlerden biri: “Öfkelerini yenenler ve insanları affedenler cennetliktir, diyor padişahım.” diye cevap verdi.

Hükümdar esire acıdı, kanını dökmekten vazgeçti. Ama ilk konuşana zıt giden vezir dedi ki: “Bizim gibilere padişahın huzurunda doğruyu söylemekten başkası yakışmaz. İşte bu esir padişaha küfretti, uygunsuz sözler söyledi.” Hükümdar bu söz üzerine yüzünü buruşturdu ve dedi ki: “Bana onun yalanı senin doğru sözünden daha uygun gelmişti. Çünkü o yalan bir iyilik içindi. Halbuki bu gerçek kötülüğe dayanıyor. İyilik getiren yalan, fitne koparan doğrudan iyidir demişlerdir.”

#1833

Fitne yangını, gıybet kıvılcımıyla başlar.

#1834

Müslümanlar arasında fitne-fesad çıkaranların, dinde hurafeler ve bidatler uydurup yayanların ahirette vay haline.

#1835

Fitne çıkaranlar, tüm insanlığın canına, malına, huzuruna kastetmiş zalimlerdir.Etiketler