Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#279

Açlıktan ölse bile sakın beynamaza borç verme.

Neden?

Çünkü Allah’a kulluk borcunu ödemeyen kimse sana hiç borcunu öder mi?

#471

Beyazid-i Bistami:

Neden açlıktan övgü ile bahsediyorsun? diyenlere:

Çünkü dedi. Eğer Firavun aç olsaydı, ‘’en büyük Rabbiniz benim’’ demezdi.

#650

800 milyon insanın her gün açlıkla mücadele ettiği bir dünyada siz ne kadar zengin olursanız olun eğer insani değerlere sahip iseniz, asla mutlu olamazsınız.

#692

Göz görmek için nasıl güneşe muhtaç ise, akıl da görebilmek için vahiy güneşine muhtaçtır.

#734

Yeryüzünde hiçbir gıda, açlık kadar lezzetli ve şifalı değildir.

 

#958

Toprak buluta, bitki toprağa, hayvan bitkiye, bizler ise bitki ve hayvanlara muhtacız. Bunları, birbirinin yardımına koşturan kim?

#1041

Ya Rabbi! Bizleri senden başkasına el açmaktan uzak kıl.

Ya Rabbi! Bizleri Ademoğlu’nu methetmekten, kullarına ve mahlûkatına hamd-ü sena etmekten koru.

Ya Rabbi! Biz senin rahmetinin muhtacı, senin ihsanının yoksuluyuz. Bizim bu fakr-u zaruretimizi ancak senin fazlı keremin giderir.

#1047

Açlık yemekle, cehalet okumakla giderilir.

 

#1136

Burhâneddîn Tirmizî talebelerine şöyle nasihat ederdi: "Eğer Allah-ü Teâlâ’ya tâatta bulunamazsanız, hiç olmazsa oruç tutun. Karnınızı aç tutmaya ve acı çekmeğe önem verin. Çünkü oruç tutmaktan daha iyi bir tâat yoktur. Peygamber ve velilerin kalplerinden hikmet pınarları, açlık ve oruç bereketi ile fışkırmıştır. Allah-ü Teâlâ’ya ulaştıracak oruçtan daha iyi bir binek yoktur. Oruç ehlinin dualarına karşılık verilir ve kabul edilir. Orucun Allah-ü Teâlâ katında büyük değer ve önemi vardır. Oruç, hikmet hazinelerinin anahtarıdır. Bir kimse bütün kulluk vazifelerini yerine getirse, fakat midesini doldursa hiç bir yere ulaşamaz. Orucu gereğince tutsa, başka kulluk vazifelerinde kusur olsa bile, yine bir yere erişir. Oruca yavaş yavaş alışmak gerekir ki, sıhhate ziyan gelmesin, insanı işten alıkoymasın.

#1673

Şeyh Sadi Şirazi k.s. anlatıyor:

Bir gün henüz âkil baliğ olmamış bir çocuk niyet edip oruç tutmaya başlar. Yüz türlü sıkıntı ile kuşluk vaktine kadar sabreder. Çocuğun annesi babası rahatça orucunu tutması için o gün çocuğu okula göndermez. Annesi şefkatle kucaklar öper, babası okşar. Çocuğa birtakım ödüller verip yüzüne karşı överler.

Fakat öğle olunca açlık ve susuzluk çocuğun canına tak eder. Kendi kendine, “Akşama daha çok vakit var, bir iki lokma yesem annemle babamın nereden haberi olacak?” diye düşünür.

Böylece anne babasına yaranmak için oruçluymuş gibi görünür ama gizlice orucunu bozar, bir şeyler yer.

Şayet sen, Allah’ın seni gördüğünü bilip O’ndan korkmadıktan sonra namazı abdestsiz olarak kılsan kim nereden bilecek?

Çocuk buluğ çağına girmediği için orucu anne babasına hoş görünmek için tutmuş olabilir. Ancak gösteriş için ibadet yapan yaşı olgun bir kimse bu çocuktan daha cahildir. Gösteriş için, dindar görünmek için kılınan namaz ve yapılan ibadet cehennem kapısının anahtarıdır.

Şayet tuttuğun yol Allah’tan başkasına gidiyorsa, yarın senin seccadeni cehenneme sererler.

#1675

Horasanlı iki derviş birbirlerinden ayrılmadan seyahat ederlerdi. Biri zayıftı, iki gecede bir yemek yerdi. Öbürü kuvvetliydi. Günde üç öğün yemek yerdi. Nasıl olduysa, bunları casus diye bir şehrin girişinde yakaladılar. Her ikisini de bir odaya koyup kapıyı kerpiçle ördüler. İki hafta sonra suçsuz oldukları anlaşıldı. Kapıyı açınca gördüler ki, kuvvetlisi ölmüş, zayıf olanı sağ salim yaşıyor.

Herkes buna hayret etti. Durumu gören bir bilge kişi dedi ki: “Ben bunun aksi olsa şaşardım. Çünkü kuvvetli olan çok yemek yerdi. O açlık ve susuzluğa dayanamadı ve öldü. Oysa öbürü kendini tutardı, âdeti üzere açlığa tahammül etti ve sağ olarak kurtuldu.

#1800

ABD’nin yıllık askeri bütçesi: 355 milyar dolar.

ABD’nin tek bir günde yaptığı askeri harcama miktarı 973 milyon dolar.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün dünya çapında açlık ve yoksullukla mücadele kapsamında geliştirdiği sulama projeleri için gerekli toplam para miktarı:500 milyon dolar.

Yorumu takdirlerinize bırakıyoruz.

 

#1986

Açlık buluttur. Kul acıktığı zaman,  bulut yağmuru yağdırdığı gibi kalb de hikmeti yağdırır.

Bayezid-i Bestami

Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum.

Şibli

Karnınızı tıka basa doyurmayınız. Zira mideyi doldurmak, kalbinizdeki hikmet nurunu söndürür.

#1987

Açlık ve susuzluk ile nefsinize cihad edin.

Serkeş bir hayvanı aç bırakmakla zabtedip onu idare ettiğin gibi nefsinize de ancak onu aç bırakmakla hâkim olabilirsiniz.

İmam-ı Gazali

#1995

İbadet bir sanattır. Dükkânı halvettir. Aleti ise açlıktır.

Şakık-i Belhi

Benim ibadetten en çok zevk aldığım zaman, karnımın sırtıma yapıştığı aç zamanlarımdır.

Süleyman Darani

#1996

Yeryüzünde hiçbir gıda, açlık kadar lezzetli değildir.

S. M. CervantesEtiketler