Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#182

Verâ’ın hakikati, şüpheli şeylerden sakınmak ve her zaman nefis muhasebesi yapmaktır. Böyle olmayan bir kimse, verâ sahibi sayılmaz.

Yunus bin Ubeyd 

#1670

Katade rh.a. anlatıyor:

Abdullah b. Mutarrif rh. a. bir gün bana dedi ki:

İki adamla karşılaşırsın. Bunlardan biri daha çok oruç tutup namaz kılsa bile, diğeri ona göre Allah katında kat be kat daha makbuldür.

Ben de kendisine “Bu nasıl oluyor?” diye sordum. Şu karşılığı verdi:

Çünkü Allah katında daha makbul kişi, haramlardan kaçınmada diğerine göre daha hassastır. Şüpheli şeylerden daha çok sakınmaktadır.Etiketler