Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#54

Nemrut, hazırlattığı devasa odun yığınında Hz. İbrahim’i (a.s.) ateşe attırır; tam o sırada minnacık bir serçe belirir, ateşin üstünde gagasındaki bir damla suyu alevlerin üzerine bırakır.

Serçeye sorarlar:

“Be hey gafil, bir damlacık su koskoca ateşe ne yapar ki?”

Serçe cevap verir:

“Bir şey yapmayacağını ben de biliyorum ama hiç değilse tarafım bilinsin istedim.”

#1233

Bir gün Nemrut, İbrahim aleyhisselamı ateşe atmaya karar verir. O kadar büyük bir ateş yakar ki bu sefer kendisi ateşe yaklaşamaz. Bir mübarek zat, bakmış bir karınca ağzına su alıyor, uzaktan getiriyor ateşi söndürmek için. Fakat yaklaşamıyor, yakın bir yere bırakıyor. Evliya zat sormuş:
Ne yapıyorsun sen?
Karınca, demiş ki:
Sorma, Allah'ın Peygamberini yakacaklar. Ateşi söndürmeye çalışıyorum. 
O zat sormuş: 
Senin bu küçük cüssenle taşıdığın bir damla su ile bu koca ateş söner mi? 
Vallahi Cenab-ı Allah herkese gücüne göre hesap sorar. Benim gücüm bu kadar. 
Öbür taraftan bir yılan da devamlı ateşi körüklüyor. Demiş ki : 
Böyle ne yapıyorsun?
Yılan demiş ki :
Bugün bayram! Bir Peygamber yanacak.
Bu da gücü nispetinde elinden gelen kötülüğü yapmaya çalışıyor.
Demek ki yüce Allah hayvanları nasıl iki grupta yaratmışsa, insanları da iki grupta yaratmış :
Birisi ateşi körükleyenler, diğeri ateşi söndürenler. 
Cenab-ı Hak bizi ateşi söndürenlerden eylesin!

#1567

Ey gafil insan! Taştan heykeller yapanları alkışlayıp da, bir damla sudan seni yaratan kudret ve hikmet sahibini görmemezlikten, bilmemezlikten gelemezsin.

Alaaddin Başar

#1654

Bir gün Kureyşli bir grup, aslen İranlı olan Selman-ı Fârisî r.a. Hazretlerinin yanında asaletleriyle övünmeye başlarlar. Selman-ı Fârisî onları dinledikten sonra der ki:

Benim övünecek bir tarafım yok. Çünkü bir damla sudan yaratıldım. Yine bir cesede dönüşeceğim. Sonra kıyamet günü terazi karşısına gideceğim; eğer sevabım ağır gelirse iyi ve üstün bir insanım, yok hafif gelirse düşük bir insanım.Etiketler