Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1373

Günahkârlara kızmayın, onları ayıplamayın, sabırlı olun onlara birer hasta gibi şefkatle yaklaşın, doğru yola gelmeleri için gıyaplarında dua edin.

M. Es’ad Coşan (r.a)

#1650

Kâsım ibn Osman el-Hîrî k.s.’nin etrafındakilerden birine şöyle dediği anlatılır:

Size beş şey tavsiye ederim: Zulme uğrarsanız zulmetmeyin. Övülerseniz sevinmeyin. Yerilirseniz sızlanmayın. Yalanlanırsanız kızmayın. Size hıyanet yapılırsa siz hıyanet yapmayın!Etiketler