Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1272

Zekât fakire yapılan bir ikram değildir. Mükellef için bir borç, müstahak olanlar için bir haktır. Dolayısıyla vermesi gerektiği halde zekât vermeyenler, Allah’ın bir emrini yerine getirmemek yanında fakirin hakkını da gasp etmiş olurlar.

#1648

Oruç sadece bedenimizi, nefsimizi kontrol altına alma boyutuyla öne çıkmaz. Oruçlu kişi, yiyip içmemek kadar türlü ahlakî yanlışları yapmamakla da mükelleftir. Aksi takdirde orucun bizlere aç kalmaktan başka bir kârı olmayacaktır.Etiketler