Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Alışverişte cömert, hayır işlerinde ise cimri davranmak, kulun dünyayı ahirete, maddeyi manaya tercih ettiğinin aşikâr alametlerinden sayılır.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler