Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Dünyaya rağbet edenler, dünyanın fani, ahiretin ise baki olduğunu unutan ahmak gafillerdir.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler