Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

 

İslâm’ın ikinci halifesi Hazret-i Ömer, sabahlara kadar sokak sokak gezer, idaresini üzerine aldığı hal­kın huzur içinde istirahat edip etmediklerini araştırır­dı. Yine böyle teftiş gecelerinden birindeydi. Medine so­kaklarında sessizce gezerken ileride hiç beklemediği bir gürültü işitti. Merakla yaklaştı, dikkatle baktığında, bir sarhoşun gelip geçenlere münasebetsizce sözler söyle­yip rahatsız ettiğini gördü. Resûlüllah’ın şehri Medi­ne’de adam hem âyetin emrine karşı gelerek içki içmiş, hem de sarhoş halde sokağa çıkıp mes’ûliyetini üzerine aldığı mü’minleri rahatsız etmişti. Bu hâl, Allah’ın em­rine açıkça isyandı. Allah’a isyan, edenin hasmı ise Ha­life Ömer’di.

Bu sebeble meşhur gazabına yine bürünmüş, öfke­sini kullanmanın zamanı geldiğine inanmıştı. Elindeki kırbacını hızla kaldırıp sarhoşun başına yıldırım gibi indirmeyi düşünüyordu. Nitekim kamçısını havaya yu­karı kaldırırken sarhoşun hakaretli sözlerine muhatap olmaya başladı. Adam, şahsını hedef almış, bizzat kendisine haka­rette bulunmuştu. Hızla havaya kalkan kamçı bu defa yavaşça yere indi, sarhoşun başında şaklamaktan vaz­geçmiş oldu.

Şaşıran sarhoş, sormadan edemedi:

Sen kimsin ki, önce beni kırbaçlamak istedin, sonra da vazgeçtin?

Hazret-i Ömer cevap verdi:

Ben Allah'ın emirlerini tatbik etmekle vazifeli ha­life Ömer’im!

Peki öyle ise neden kırbaçlamaktan vazgeçtin be­ni?

Halifenin cevabı, fevkalâde düşündürücüydü:

Ben önce Allah için kaldırmıştım kırbacımı. Tam o sırada sen şahsıma hakaretler savurdun. Birden nef­simin galeyana gelmesine, öfkelenmeme sebeb oldun. Baktım ki Allah için kaldırdığım kırbacım, nefsim için inecek. Nefsime yaptığın hakaretinden dolayı seni kırbaçlamış olacağım.

Halife sözünü şöyle tamamladı:

Halbuki ben, Allah için hiçbir şeyden gözümü kırpmam, ama nefsim için bir karıncayı dahi incitemem, bir kuşun bile benden korkup uçmasına razı ola­mam! Bu cevaptan sonra ortalığı bir sessizlik almıştı.

Müslümanların halifesi neticeyi şöyle bağladı:

Uzat elini, seni doğruca Kadı Şüreyh’e götüreyim. Durumunu ona anlat, adâletin hükmünü ondan gör. Bundan sonra seni ben cezalandıramam. Zira nefsimin hisse almasından korkarım!Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler