Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

 

Yahya bin Muaz’dan: Gerçek âlimler, insanlara, babalarından ve analarından daha hayırlı ve merhametlidirler. Zira anne ve baba, çoğu zaman çocukla­rını yalnız dünya tehlikelerinden korurlar. Dünyevî istikbâllerini ha­zırlarlar. Âlimler ise, insanları âhiret azabından korurlar, uhrevî istik­ballerini hazırlarlar.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler