Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Hz. Hüseyin Efendimiz, Kerbelâ’da aile efradıyla susuzluktan yanarken, güneşin etrafı cehennem gibi kavurduğu bir öğle vaktinde çadırın önüne çıkmıştı. Kumları avuçlayarak ellerini yıkamıştı. Bu sırada kendisini üzüntü ile seyreden sâdık hizmetçisinin: "Ye­zid’e biat etseydi de bu sıkıntıyı çekmeseydi acaba ne olurdu?" şeklindeki kalpten geçen bir düşüncesi, Hz. Hüseyin’in ruhuna akset­mişti. Mânâlı mânâlı hizmetçinin yüzüne bakarak şöyle buyurdu:

"Muhakkak ki, bizim Yezid’e biat etmeyişimizin saltanat düşün­cesiyle bir alâkası yoktur. Babadan oğula kalan devlet, dedemiz Hz. Peygamberin gösterdi­ği yola aykırıdır. Biz Yezid’e biat edersek, İslâmın en büyük direklerinden biri olan seçim yollu idareyi temelinden sarsmış oluruz." Halk seçsin, Yezid değil, kim olursa olsun itaat ederiz...Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler