Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Davut a.s.’ın Rabbine sığınışı dikkate şayandır. Buyurmuştur ki:

“Allah’ım, eğer saçımın her telinde iki dil bulunsa ve bunlar gece gündüz seni tesbih etseler, gene de bir tek nimetinin hakkını ödeyemem.”Hz. Davut a.s. Davut a.s., Hz. Davud a.s.'ın Rabbine sığınışı, saçın her teli, gece gündüz tesbih etmek, nimetin hakkı, nimet,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler